Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per millorar l’experiència de navegació. Pots acceptar-ne l’ús o rebutjar-lo. Per rebutjar-lo has de configurar adequadament el teu navegador. En cas contrari, acceptes l’ús de cookies pel fet de navegar pel nostre web.

Accessibilitat

Informació d'accessibilitat

Aquest lloc web és un espai pensat per a tots els usuaris. Permet accedir a la informació sense cap limitació per raó de discapacitat o minusvalidesa, i sens perjudici dels dispositius utilitzats o el context d’ús. En la seva gestió, partim de la base que l’accessibilitat no representa un benefici únicament per a les persones amb discapacitat, sinó que millora el procés de consulta i navegació en general, i aporta avantatges als usuaris amb dificultats de visió, de lectura o comprensió, o amb equips amb menys prestacions.

Aquest lloc web ha estat desenvolupat seguint la norma UNE 139803:2012 i s’ajusta a les pautes definides pel grup de treball permanent Iniciativa per a l’Accessibilitat Web (WAI) del Consorci World Wide Web (W3C) per al nivell AA.

El contingut d’aquest portal s’ha desenvolupat amb una gramàtica XHTML 1.0 Transitional, JavaScript, Flash i fulls d’estil en cascada (CSS). Aquests estàndards garanteixen l’accés a la informació a través de qualsevol dispositiu de navegació que admeti les recomanacions del W3C.

Totes les pàgines del web satisfan tots els punts de verificació definits en les Pautes d’accessibilitat al contingut web 2.0 (WCAG 2.0) per la Iniciativa per a l’Accessibilitat Web (WAI) del Consorci World Wide Web (W3C). El lloc web ha passat la validació TAW (test d’accessibilitat web), una eina per a l’anàlisi i la informació del grau d’accessibilitat que presenten les pàgines web.

A causa del gran volum d’informació publicada en aquest portal i a la freqüència d’actualització d’algunes pàgines, les mesures d’accessibilitat s’han anat incorporant de manera progressiva. En algunes seccions d’actualitat ja s’estan adaptant els continguts, dels més recents als més antics. Per al cas dels documents disponibles, s’aniran adaptant també progressivament, especialment a petició dels usuaris, amb l’objectiu de disposar d’un portal tan accessible com sigui possible en la seva globalitat.

Aquesta declaració de conformitat inclou aquelles pàgines que es troben sota el domini www.tmb.cat i exclou les pàgines d’aterratge dels enllaços externs, com també els continguts que són incrustats en aquest portal, però provenen d’altres servidors.

Intentem millorar l’accessibilitat cada dia, per això et convidem a participar en un procés de millora contínua amb els teus suggeriments (contacta@comunicacio.tmb.cat).

Informació de compatibilitat

Totes les pàgines d'aquest lloc web s'han programat en llenguatge HTML versió 4.

Requisits aconsellats: resolució de pantalla de 1280 × 1024 en milers de colors.

Navegadors compatibles:

Eines: